Ελαιόδενδρα

    ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
Α/Κ ΤΟΠΟΝΥΜΙΟ ΜΑΥΡΑΤΑ ΘΗΡΑΜΟΝΑ ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ ΧΙΟΝΑΤΑ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ
6 Αυλήν 1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ       Πλησίον του Δημοτικού Σχολείου των Μαυράτων και της Επαρχειακής οδου Μαυράτων – Θηραμόνων
16 Φτέρη   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός των ορίων των κτημάτων Σπύρου Δ. Βούλτεψη & Διονυσίου Πελεγρή
19 Σκουράτα Σώχορο   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός αγρού κληρονομιάς Ηλία Σκούρη
21 Άγιος Σωτήρας   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός αγρού κληροδοτήματος και Μονής Αγίου Ανδρέα
22 Άγιος Σωτήρας   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός αγρού κληροδοτήματος με αγρολήπτας με κληρονομίαν Ιωάννου Μήλλα
24 Κτορί   6 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ     Εντός αγρού Γεράσιμου Κωνστ. Χιόνη
28 Κατσίγερα   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός της επαρχιακής οδούς και αγροτικού δρόμου
29 Παπά Πηγάδι   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός της αγροτικής οδούς και αγρού Κωνσταντίνου Βούλτεψη
30 Καργιά   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός της αγροτικής οδούς
32 Οθωνάκενας   2 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ     Εντός αγρού Θεοτόκη Δημητρίου Χιόνη
36 Μοθονιού     2 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ   Εντός αγρού Σπύρου Κωνστ. Τσιλιμιδού
37 Μοθονιού     1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ   Πλησίον της Αγροτικής οδούς
43 Ρουκάτο       1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ Εντός του κληροδοτήματος αδιανεμέτου με κληρονομιά Ιωάννη Βαλλίανου
47 Σρωνταφυλλιάς   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός αγρού Κληρονομιά Νικολάου Μήλλα και πλησίον επαρχιακής οδού
48 Πηγάδια   1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ     Εντός αγροληπτούμενου αγρού Κληρονομιά Ιωάννη Μήλλα
50 Σπήλια   3 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ     Εντός αγρού Νικολάου Αθαν. Βαλεριάνου και Ιωάννου Μηλιαρέση
57 Θωμά 3 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ       Εντός αγρού Νικολάου Μάνεση
58 Θωμά 2 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ       Εντός αγρού Νικολάου Μάνεση
    6 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 20 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 3 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΑ 1 ΕΛΑΙΟΔΕΝΔΡΟ  

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]