Τοπογραφικά

ΘΗΡΑΜΟΝΑ
#66 Καρατζά (Κουμαρόλογγος) (10 στρέμματα)
#67 Ξυλόματα (5 στρέμματα)
#31 Κουζάντζα (850 μ2)
#63 Λουράντου (1.229 μ2)
#71 Πατρικό Οικόπεδο (Θηράμονα) (1.731 μ2)
ΒΑΛΕΡΙΑΝΟΥ
#34 Αλεπού (1.240 μ2)
#35 Μαυροδιμιά (760 μ2)
ΧΙΟΝΑΤΑ
#38+39 Ρουκάτο (5.600 μ2)
#45 Περικαθιάς (465 μ2)

#46 Περικαθιάς (1.400 μ2)
#41 Ρουκάτο (2.080 μ2)
#42 Ρουκάτο (620 μ2)
ΜΑΥΡΑΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
#8 Κουκουνάρα (1.800 μ2)
#9 Κουκουνάρα (1.010 μ2)
#11 Κουκουνάρα (500 μ2)
ΚΑΤΕΛΕΙΟΣ
#1 Ελληνικά (100 στρέμματα)

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]