Ανακοίνωση επιτροπής

Της Διαχειριστικής Επιτροπής του
κοινωφελούς Ιδρύματος
“ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ,
ΘΗΡΑΜΟΝΑ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ”
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Διεύθυνση : [email protected]

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ του ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ Δ. ΜΗΛΛΑ ανέλαβε τα καθήκοντά της δυνάμει της με αρ. 53962/473/29-9-2011 Έγκρισης διορισμού του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/νησου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου.

Πρώτιστο καθήκον μας αποτελεί η σύμφωνα με τον νόμο διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του Κληροδοτήματος.

Ο σκοπός της σύστασης και λειτουργίας του κληροδοτήματος «Δ.ΜΗΛΛΑ» εξακολουθεί να είναι η αφιέρωση των κληροδοτημάτων, κινητών και ακινήτων, προς τον σκοπό της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό προσδιορίζεται τόσο από την αυθεντική βούληση του Διαθέτη και ευεργέτη συμπολίτη μας όσο και από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Το Κληροδότημα «Δ.ΜΗΛΛΑ» είναι Δημόσιο Κληροδότημα και η λειτουργία και διαχείρησή του γίνονται επί τη βάσει του Δημοσίου Συμφέροντος.

Η ταγμένη προς εξυπηρέτηση των σκοπών του περιουσία αποτελεί ΔΗΜΟΣΙΑ περιουσία και ως τέτοια τυγχάνει την ειδικής προστασίας που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν την προσβάλει ή επιθυμεί κατά τρόπο παράνομο την οικειοποίησή της.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλες οι εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές, ο Δήμος, οι Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές του τόπου και κάθε απλός πολίτης θα συνδράμει στην προσπάθεια που γίνεται για τη διαφύλαξη του Δημοσίου συμφέροντος σκοπού τον οποίο υπηρετεί το Κληροδότημα «Δ.ΜΗΛΛΑ».

Είναι αυτονόητο να τονίσουμε εξάλλου ότι προτιθέμεθα να προβούμε σε ΚΑΘΕ αναγκαία νόμιμη ενέργεια, με την συνδρομή των αρμοδίων τοπικών Αρχών, για την διαφύλαξη της ακεραιότητας της περιουσίας του Κληροδοτήματος και του Δημοσίου σκοπού αυτού, προς όφελος των πολιτών του Δήμου μας.

Η Διαχειριστική Αρχή παραμένει στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Κληροδότημα «Δ.ΜΗΛΛΑ»
Για την Διαχειριστική Αρχή

Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μήλλας


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]