Ενέργειες υλοποίησης τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αγαπητοί συντοπίτες,

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΗΛΛΑ, σας ενημερώνει ότι, μέσα στα πλαίσια της πραγμάτωσης των στόχων του, έχει ξεκινήσει μια σημαντική προσπάθεια με σκοπό την αξιοποίηση της ακίνητης περιούσιας του Κληροδοτήματος .

Όπως ξέρετε ήδη για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς 2013 έχουμε τυπώσει ένα μεγάλο αριθμό ημερολόγιων με τις ευχές μας.

Ενημερωτικά πίσω από κάθε μήνα του έτους 2013, θα βρείτε τυπωμένα αποσπάσματα από τα ακίνητα του κτηματολογίου 1961 του Κληροδοτήματος, στα οποία διενεργούνται τοπογραφικά διαγράμματα.

Ένα νέο πεδίο εξερεύνησης λοιπόν μεταξύ των άλλων είναι το «Τοπογραφικά».

Στην αρχή θα βρείτε ότι έχει τυπωθεί και στο ημερολόγιο, αλλά στην συνέχεια κάθε τοπογραφικό που ολοκληρώνεται θα αναρτάται στο πεδίο «Τοπογραφικά», μαζί με φωτογραφικό υλικό από το συγκεκριμένο ακίνητο.

Η επιστολή που ακολουθεί από την Γενική Διεύθυνση Κληροδοτημάτων της Πάτρας, διευκρινίζει τι αποδεικτικά στοιχεία χρειάζονται σε περιπτώσεις, που οι συνορίτες διαφωνούν με τα ενδεδειγμένα σύνορα-τετραγωνικά μέτρα.

Σε απάντηση του από 21-11-2012 τηλεομοιοτυπικού εγγράφου σας περί της σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων της ακίνητης κτηματικής περιουσίας του Κληροδοτήματος Δημητρίου Μήλλα, σας γνωστοποιούμε ότι εφόσον μέρος της ακίνητης περιουσίας (όπως αυτή αναφέρεται στην διαθήκη του διαθέτη), αμφισβητείται τυχόν από οποιονδήποτε κάτοικο της περιοχής, θα πρέπει να προβείτε (κατά την άποψη της Υπηρεσίας μας), στην ανακοίνωση των προσχεδίων των τοπογραφικών διαγραμμάτων κάθε ακινήτου και να καλείτε κάθε ενδιαφερόμενο διαφωνούντα, σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 15 ή 30 ημερών, να προσκομίσει εφόσον διαφωνεί, τα απαιτούμενα στοιχεία (τίτλους νόμιμης κυριότητας κτλ), προς επιβεβαίωση των ισχυρισμών του, προκειμένου εφόσον επαληθευτούν, να γίνει η οποιαδήποτε διόρθωση και εν συνεχεία σύνταξη των οριστικών τοποφεαδικών σχεδίων.

(Μπορείτε να δείτε το επίσημο έγγραφο εδώ.)

Ευελπιστώ ότι η μέχρι σήμερα τοποθέτηση μας στα θέματα ενημέρωσης και αξιοποίησης των ακίνητων της περιούσιας του Κληροδοτήματος Δημητράκη Μήλλα, καθώς και ο τρόπος προσέγγισης μακροχρόνιων προβλημάτων, είναι από όλους σας κατανοητός.

Κληροδότημα Δ.Μήλλα
Για την Διαχειριστική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μήλλας


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]