Διαγωνισμός τοπογραφικού

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΗΛΛΑ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΗΛΛΑ διακηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό υλοποίησης τοπογραφικού διαγράμματος για το αγρόκτημα των ‘Ελληνικών’ στην περιοχή του Κατελειού κοινότητας Ελειού-Πρόννων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες, με τον Πρόεδρο της Διαχειριστικής Επιτροπής τηλεφωνικά στο 6944888198 ή ηλεκτρονικά στο [email protected] & www.aionion.gr.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2013, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Προς
Κληροδότημα ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι
Τ.Κ. 28100


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]