Ακίνητα Κληροδοτήματος (Αποστόλης Βαλλιάνος 2014-2015)

Ο αγρότης Απόστολος Βαλλιάνος του Παρασκευά για την χρονική περίοδο 2014-2015, θα εκμεταλλευθεί τα παρακάτω περιουσιακά στοιχεία του Κληροδοτήματος ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΗΛΛΑ όπως αυτά αποτυπώνονται στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ του 1961.

9. Αγρός εις θέσιν ‘’Κουκουνάρα’’ εις χωρίον Μαρκοπούλου της Κοινότητας Μαρκοπούλου, εκτάσεως 1.010 τετργ. μέτρων. (Ν. Ιωάννης Νικάτος / Δ. Αγγελική Αννίνου / Α. Κληροδότημα Δ.Μήλλα / Β. Χαράλαμπος Παγουλάτος)

31. Αγρός εις θέσιν ‘’Κουζάτζα’’ εις χωρίον Θηράμονα της Κοινότητας Χιονάτων, εκτάσεως 850 τετργ. μέτρων, με εντός αυτού 1 αμυγδαλιά. (Ν. Μιρτιάδη Χαρερά & Σπύρου Ιωάν. Τσιλιμιδού / Δ. Γεωργίου Μαλιαγρού & Σπύρου Ιωάν. Τσιλιμιδού / Α. Παύλου Γερασ. Αμπάτη / Β. Διονύσιος Λεωνίδου Βλάχου)

35. Αγρός εις θέσιν ‘’Μαυροδιμιά’’ εις χωρίον Βαλεριάνου της Κοινότητας Βαλεριάνου, εκτάσεως 760 τετργ. μέτρων. (Ν. Αναστάσιου Βερτεούρη & Κληροδοτήματος / Δ. Κληρονομιά Ευθυμιάτου / Α. Νικολάου Γ. Τσιλιμιδός / Β. Παναγή Καρούσο & Ανδρέας Τσιλιμιδός)

45. Αγρός εις θέσιν ‘’Περικαθιάς’’ εις χωρίον Χιονάτων της Κοινότητας Χιονάτων, εκτάσεως 465 τετργ. μέτρων. (Ν. Χρήστος Ρουμελιώτης / Δ. Χαράλαμπος Βαλλιάνος / Α. Δημήτριος Μπατιστάκης Φωκάς / Β. Γεράσιμος Αμπάτης του Παναγή

46. Αγρός εις θέσιν ‘’Περικαθιάς’’ εις χωρίον Χιονάτων της Κοινότητας Χιονάτων, εκτάσεως 1.400 τετργ. μέτρων. (Ν. Κληρονομιά Αναστ. Κόμης / Δ. Χρήστο Ρουμελιώτη / Α. Κοινοτική οδός / Β. Διονύσιος Λεων. Βλάχος)

60. Αγρός πετρόδικος εις θέσιν ‘’Παλλιόρογκα’’ εις χωρίον Θηράμονα της Κοινότητας Χιονάτων, εκτάσεως 2.337 τετργ. μέτρων, με εντός αυτού 1 ελιά. (Ν. Αγροτικός δρόμος / Δ. Κοινοτικός δρόμος / Α. Κληροδότημα Δ. Μήλλα και Γρηγορίου Βαλεριάνου / Β. Κληροδότημα Δ. Μήλλα)

63. Άμπελος και αγρός εις θέσιν ‘’Λουράντου’’ εις χωρίον Θηράμονα της Κοινότητας Χιονάτων, εκτάσεως 1.229 τετργ. μέτρων. (Ν. Αγροτική οδός / Δ. Κληρονομιά Μιχάλη Λευκαδίτη / Α. Κληρονομιά Δημητρίου Λευκαδίτη και Κληρ. Διονύση Βαλεριάνου / Β. Κληρονομιά Διονύση Βαλεριάνου)

Η Διαχειριστική Επιτροπή.


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]