Ακίνητα Κληροδοτήματος (Ευάγγελος Αποστολάτος 2014-2020)

Ο Ευάγγελος Αγγέλου Αποστολάτος με το από 23.5.2014 μισθωτήριο έγγραφο είναι ο μισθωτής τμήματος (98597,53 τ.μ.) του παραθαλασσίου κτήματος του κληροδοτήματος στην τοποθεσία «Ελληνικά» στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Κατελειού του διαμερίσματος Ελειού – Πρόννων Κεφαλλονιάς. Η μίσθωση περιορισμένης διάρκειας 6 ετών λήγει το 2020 και το ετήσιο μίσθωμα ανέρχεται σε 20.000,00€ πλέον των υπολοίπων δεσμεύσεων που αναλαμβάνει με το μισθωτήριο ο κύριος Αποστολάτος για την αναβάθμιση του κτήματος. Το ακίνητο εκμισθώθηκε για τουριστική αξιοποίηση.

Η διαχειριστική επιτροπή


ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Δ. ΜΗΛΛΑ
Θηράμονα Κεφαλλονιάς
Τ.Θ. 167 Αργοστόλι, T.K. 28100
Τηλ./Φαξ : 26710-81752
Ηλεκτρ. Επικοινωνία: [email protected]